Mediterranien Coast

Photographer:Dmitry Loginov
Stylist: Dmitry Loginov
Make up: Dmitry Loginov
Models: Maria Rudenko

Dia de los Muertos

Photographer:Darya Yastrebova
Stylist: Dmitry Loginov
Make up: Polina Mechkovskaya
Models: Maria Zheleznyakova/Aleksandr Palevsky

18 19 10 Sport capsule by Dmitry Loginov_2 20 Sport capsule by Dmitry Loginov_16

Dark.Sport.Chic.Сapsule ad campaign.

Photographer: Alexey Kolpakov
Stylist: Dmitry Loginov
Make up: Polina Mechkovskaya

Julia Vang. Sobaka magazine,FW 2015

Photographer: Dasha Yastrebova
Stylist: Natasha Sych/Dmitry Loginov
Make up: Alek Raos
Hair: Tatiana Nitchenko/Konstantin Kostin@Schwarzkopf Professional

_____

Witches.Advertising Campaign FW 2015

Photographer: Arseny Jabiev
Stylist: Natasha Sych
MUAH:Ernest Muntaniol@Chanel

_____

Dmitry Loginov ARSENICUM SS14 swimsuits Dmitry Loginov ARSENICUM SS14 swimsuits

Behind the Face.Dress Code magazine,SS2014

Photographer: Ekaterina Konoreva
Producer:Alexander Smirnov
Stylist: Ira Popesky
Make up: Sonya Bokalova
Hair: Veronika Stepanova
Model:Laiza Djalo
_____

RedRoom by Dmitry Loginov ARSENICUM. Snezhana Georgieva RedRoom by Dmitry Loginov ARSENICUM. Dmitry Loginov. RedRoom by Dmitry Loginov ARSENICUM. Roman Yakubson and Natasha Sych RedRoom by Dmitry Loginov ARSENICUM.  Igor Grogoryev.  Models: Timur Skoryh, Andrey Tolstov RedRoom by Dmitry Loginov ARSENICUM.  Vlad Lisovets.  Models: Sasha Satsuta, Timur Skoryh, Andrey Tolstov RedRoom by Dmitry Loginov ARSENICUM. Tatyana Kuznetsova and Evgeniya Afonskaya

RedRoom. Art project by Dmitry Loginov ARSENICUM.

Art director: Dmitry Loginov
Photographer: Arseny Jabiev /Point Production
Stylist: Natasha Sych
Make up: Tima Leo /Point Production
Hair: Schwarzkopf professional
_____

Spring/summer 2013 advertising campaign.Photo by Alexey Kolpakov/Vitals
_____

Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery Dmitry Loginov, Arsenicum. Père Lachaise Cemetery

Père Lachaise Cemetery
_____

Dmitry Loginov, Arsenicum. Poisoned Birds Dmitry Loginov, Arsenicum. Poisoned Birds Dmitry Loginov, Arsenicum. Poisoned Birds Dmitry Loginov, Arsenicum. Poisoned Birds Dmitry Loginov, Arsenicum. Poisoned Birds Dmitry Loginov, Arsenicum. Poisoned Birds

Poisoned Birds
_____

Dmitry Loginov, Arsenicum. Les Mannequins Dmitry Loginov, Arsenicum. Les Mannequins Dmitry Loginov, Arsenicum. Les Mannequins Dmitry Loginov, Arsenicum. Les Mannequins Dmitry Loginov, Arsenicum. Les Mannequins Dmitry Loginov, Arsenicum. Les Mannequins Dmitry Loginov, Arsenicum. Les Mannequins Dmitry Loginov, Arsenicum. Les Mannequins

Les Mannequins
_____

Dmitry Loginov, Arsenicum. Carier Dmitry Loginov, Arsenicum. Carier Dmitry Loginov, Arsenicum. Carier Dmitry Loginov, Arsenicum. Carier Dmitry Loginov, Arsenicum. Carier
Carier
_____
Dmitry Loginov, Arsenicum. Military Glory Dmitry Loginov, Arsenicum. Military Glory Dmitry Loginov, Arsenicum. Military Glory Dmitry Loginov, Arsenicum. Military Glory Dmitry Loginov, Arsenicum. Military Glory Dmitry Loginov, Arsenicum. Military Glory Dmitry Loginov, Arsenicum. Military Glory Dmitry Loginov, Arsenicum. Military Glory
Military Glory
_____
Dmitry Loginov, Arsenicum. Dirt Dmitry Loginov, Arsenicum. Dirt Dmitry Loginov, Arsenicum. Dirt Dmitry Loginov, Arsenicum. Dirt Dmitry Loginov, Arsenicum. Dirt Dmitry Loginov, Arsenicum. Dirt Dmitry Loginov, Arsenicum. Dirt Dmitry Loginov, Arsenicum. Dirt Dmitry Loginov, Arsenicum. Dirt Dmitry Loginov, Arsenicum. Dirt Dmitry Loginov, Arsenicum. Dirt
Dirt
_____
Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage Dmitry Loginov, Arsenicum. Piligrimage
Piligrimage
_____
Dmitry Loginov, Arsenicum. Celebration Dmitry Loginov, Arsenicum. Celebration Dmitry Loginov, Arsenicum. Celebration Dmitry Loginov, Arsenicum. Celebration Dmitry Loginov, Arsenicum. Celebration
Celebration
_____
EN
RU